நுழைய உங்கள் முக்கிய

தொண்டர்கள் வரவேற்பு

தன்னார்வ யோர்க் பிராந்தியத்தில் இறுதியில் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை

நன்கொடை உங்கள் நேரம் மற்றும் திறமைகளை மணிக்கு Sandgate பெரிதும் பாராட்டப்பட்டது.

நாம் எப்போதும் ஆர்வமாக ஈடுபடும் நபர்கள் சமூகத்தில் இருந்து யார் உதவி ஆர்வமாக குழந்தை பாதுகாப்பு ஏற்பாடு, சிறப்பு நிகழ்வுகள், சுத்தம் தங்குமிடம், மற்றும் பல முக்கியமான நடவடிக்கைகள்.

பற்றி மேலும் தகவலுக்கு, தன்னார்வ மணிக்கு Sandgate, அழைப்பு 905-722-4043, ext 152 அல்லது மின்னஞ்சல் corinar@sandgate.ca.