کلمه کلیدی خود را وارد کنید

با ما تماس بگیرید

آدرس

Sandgate Women’s Shelter
of York Region Inc.
P.O. Box 248
Sutton West, ON L0E 1R0

تلفن

24-Hr Crisis Line: 1-800-661-8294
Tel: 905-722-4043

فکس

905-722-8416

ایمیل

info@sandgate.ca

با ما تماس بگیرید

    بله! من علاقمند هستم که آخرین اخبار مربوط به سندگیت را دریافت کنم.من هم اکنون در لیست شما هستمنه متشکرم. هم اکنون علاقمند نیستم.