کلمه کلیدی خود را وارد کنید

اولین گام برای گرفتن کمک

اگر شما یا کسی که می شناسید در حال تجربه خشونت, ما می توانیم کمک. پاسخ محرمانه ما, خط تلفن رایگان به صحبت با کسی امروز. ما در اینجا برای کمک به پاسخ به سوالات شما, به شما ارائه گزینه, و به شما کمک کند توسعه یک طرح ایمنی. وقتی که شما آماده هستید ، ما وجود دارد با کمک به همان اندازه که شما نیاز دارید.

تماس 49281660081

متعهد به ارایه خانه امن و دیگر خدمات حمایتی

برای تمام زنان همه افرادی که خود را زن معرفی کنند

42 / 7 /563

• خدمات ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته و ۳۶۵ روز سال
• خطوط تلفن های اضطراری ۲۴ ساعته
• خانه های امن ، دیگر برنامه های حمایتی و ارایه مشاوره خصوصی (یک به یک)
• گروه های حمایتی برای زنان
• گروه های حمایتی برای مادران و کودکان
• حمایت برای تهیه برنامه ایمنی
• حمایت برای جا به جایی در شرایط اضطراری
• حمایت برای دسترسی به خدمات آموزشی عمومی
• معرفی به مراکز مختلف برای دریافت حمایت های مالی، حقوقی، درمانی و مسکن
• برنامه های حمایتی برای کودکان از نگهداری از فرزندان و مهارت های فرزند پروری
• حمایت برای غذا، لباس و دیگر مایحتاج شخصی
• ارائه خدمات با توجه به گوناگونی فرهنگ ها
• حمایت برای اسکان موقت دوران انتقالی
•امکان دسترسی به خدمات برای افرادی که از صندلی چرخدار استفاده می کنند

woman with arm wrapped another woman

"من خدمات مشاوره ای سندگیت را به تمامی دوستانم که به چنین برنامه ای نیاز دارند توصیه می کنم. جلسات مشاوره حول محور آزار و اذیت، اعتماد به نفس، هدف گذاری و راه های مواجهه با شرایط، به من کمک بسیاری کرد تا در زندگی از شرایط نامناسب عبور کنم. آرزو برکت و خیر برایتان می کنم. "

گواهی شماره۱

"برای من سخت ترین کار برداشتن تلفن و تماس گرفتن با تلفن خط اضطراری ۲۴ ساعته بود. ولی زمانیکه بر این ترس فائق شدم و تماس گرفتم، ممدکاران در سند گیت بلافاصله به حمایت من پرداختند. .... به من کمک کردند تا به امنیت برسم. من بعد از آن هیچگاه دیگر به عقب نگاه نکردم.."

گواهی شماره۱

"من از عشق و مهربانی شما بسیار سپاسگذارم. من و فرزندانم شاکر هستیم که این بهشت امن را پیدا کردیم. همه آنچه من از آن دوران به یاد خواهم داشت عبارت است از حمایت. تشویق، استراحت، گروه های حمایتی و حرکت مثبت به سوی جلو. "

گواهی شماره۱

دیدگاه ما

جهانی عاری از ستم و خشونت برای همه زنان و کودکان.

ماموریت ما

خانه امن سندگیت منطقه یورک، یک نهاد فمنیستی است که با ارائه خانه امن، در دسترس گذاشتن منابع، اطلاعات و حمایت گری در جهت توانمندسازی زنان و کودکان برای از بین بردن خشونت و آزار در زندگی آنها کار می کند.