Enter your keyword

حقایقی در مورد خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان چیست؟

خشونت علیه زنان هر نوع تهدید یا رفتار خصمانه بر مبنای جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسمی ، جنسی ، کلامی ، مالی ، عاطفی یا روحی برای یک زن شود. این رفتارها شامل اقدامات ارعاب آمیز یا سلب اختیار از آزادی، چه در زندگی عمومی و چه در زندگی خصوصی نیز می شود.

نمونه هایی از خشونت علیه زنان عبارتند از:

 • توهین یا تحقیر؛
 • شرمنده کردن زن در مقابل دیگران؛
 • ایجاد احساس بی ارزشی ، گناه ، شرمندگی یا مسئولیت مشکلات رابطه را گردن او انداختن؛
 • منزوی کردن از خانواده و دوستان ؛
 • انجام هرگونه رفتار جنسی ناخواسته ؛
 • تهدید کردن غیر کلامی با استفاده از حرکات ، اعمال یا ادای اعمال تهدید آمیز درآوردن ؛
 • کنترل مالی مانند نگهداری پول ؛
 • تهدید به خشونت علیه شما ، خانواده یا حیوانات خانگی شما؛
 • هل دادن ، خفه کردن ، سیلی زدن یا لگد زدن ؛
 • پرتاب یا شکستن اشیا
 • تهدیدها برای پس گرفتن اوراق و پرونده مهاجرت؛
 • تهدید به اخراج شمااز خاک کشور.

اگر در معرض خطر فوری هستید ، لطفا با شماره 119 تماس بگیرید.

اگر می خواهید در مورد تجربه شخصی خود با یکی از مددکاران سندگیت صحبت کنید ، لطفاً با شماره تلفن 49281660081 برای دریافت خدمات مشاوره محرمانه تماس بگیرید.

برای خدمات ما هزینه ای پرداخت نمی شود و همه تماس ها محرمانه است. اگر ترجیح می دهید ناشناس بمانید ، می توانید نام خود را به ما ندهید.

ما در اینجا هستیم تا هر کجا که در سفر هستید به شما کمک کنیم.

Domestic assaults in York Region have surged 25%.

Our women and children need you more than ever.

Please donate  today.  Thank you.

 

Skip to content