Enter your keyword

درباره ما

ما اینجا هستیم تا به پایان خشونت در زندگی زنان یاری رسانیم

کار سندگیت اختصاص داده شده است به ارائه خدمات به همه افرادی که خود را زن معرفی می کنند و فرزندان شان از طریق در اختیار گذاشتن خانه امن، ممدکاری و اطلاعات تا آنها بتوانند گام های لازم در جهت پایان خشونت در زدگی خود را بردارند.

برنامه ها و خدمات ما شامل موارد زیر است:

  • دسترسی ۲۴ ساعته به خانه های امن و خطوط تلفن اضطراری
  • مشاوره های حمایت گرانه برای مادران و فرزندان شان
  • تهیه برنامه های امنیت شخصی
  • حمایت برای دسترسی به غذا، پوشاک و دیگر نیازهای شخصی
  • حمایت برای دسترسی به کمک های مالی، حقوقی، درمانی و مسکن
  • ممدکاری;
  • معرفی به مراکز دیگر و
  • برنامه برای کودکان با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی

 

سندگیت یک سازمان خیریه ثبت شده در کانادا است. ما از سال ۱۹۹۴ به طور قانونی با عنوان خانه امن زنان در منطقه یورک نام خود را ثبت کرده ایم و با همین نام هم فعالیت می کنیم. شماره ثبت سازمان خیریه
می باشد.RR0001 136-663-812 ما

Domestic assaults in York Region have surged 25%.

Our women and children need you more than ever.

Please donate  today.  Thank you.

 

Skip to content