کلمه کلیدی خود را وارد کنید

درباره ما

ما اینجا هستیم تا به پایان خشونت در زندگی زنان یاری رسانیم

کار سندگیت اختصاص داده شده است به ارائه خدمات به همه افرادی که خود را زن معرفی می کنند و فرزندان شان از طریق در اختیار گذاشتن خانه امن، ممدکاری و اطلاعات تا آنها بتوانند گام های لازم در جهت پایان خشونت در زدگی خود را بردارند.

برنامه ها و خدمات ما شامل موارد زیر است:

  • دسترسی ۲۴ ساعته به خانه های امن و خطوط تلفن اضطراری
  • مشاوره های حمایت گرانه برای مادران و فرزندان شان
  • تهیه برنامه های امنیت شخصی
  • حمایت برای دسترسی به غذا، پوشاک و دیگر نیازهای شخصی
  • حمایت برای دسترسی به کمک های مالی، حقوقی، درمانی و مسکن
  • ممدکاری;
  • معرفی به مراکز دیگر و
  • برنامه برای کودکان با در نظر گرفتن تفاوت های فرهنگی

 

سندگیت یک سازمان خیریه ثبت شده در کانادا است. ما از سال ۱۹۹۴ به طور قانونی با عنوان خانه امن زنان در منطقه یورک نام خود را ثبت کرده ایم و با همین نام هم فعالیت می کنیم. شماره ثبت سازمان خیریه
می باشد.RR0001 136-663-812 ما