کلمه کلیدی خود را وارد کنید

حقوق قانونی اهدا کننده

ما به حقوق قانونی اهدا کنندگان اهمیت می دهیم

انسان دوستی مبتنی بر اقدام داوطلبانه برای منافع عمومی است. این یک سنت اهدا، بخشیدن و به اشتراک گذاشتن است که از اصول باارزش زندگی است. برای اطمینان از اینکه نیکوکاری شما محترم شمرده می شود و برای احترام به اعتماد عمومی ، اهدا کنندگان کنونی و اهدا کنندگان احتمالی آینده، شما می توانید از دلایل کمک مالی طلبیدن و اینکه با هدیه شما چه کار انجام می شود، مطلع باشید. ما اعلام می کنیم که همه اهدا کنندگان این حقوق قانونی را دارند:

  1. برای آگاهی از مأموریت سازمان ، نحوه استفاده سازمان از منابع اهدایی و ظرفیت استفاده موثر از کمک های مالی برای اهداف مورد نظر خود.
  2. از هویت افرادی که در هیئت مدیره سازمان خدمت می کنند مطلع شده و از هیئت مدیره انتظار کار مناسب در مسئولیت های مدیریت خود را داشته باشد.
  3. برای دسترسی به جدیدترین صورتهای مالی سازمان.
  4. برای اطمینان از اینکه هدایای آنها برای اهدافی که به آنها داده شده استفاده خواهد شد.
  5. برای دریافت تأیید پرداخت.
  6. برای اطمینان از اینکه اطلاعات مربوط به اهدای آنها تا حدی که قانون پیش بینی کرده است محرمانه انجام می شود.
  7. انتظار می رود که تمام افراد مرتبط با سازمان با اهدا کننده رابطه ای حرفه ای داشته باشند.
  8. حق دارند بدانند کسی که با آنها برای دریافت کمک مالی در تماس هست کارمند، داوطلب یا وکیل سازمان است.
  9. در هر زمان می توانند تقاضا کنند که نام آنها از لیست اسامی پستی و ایمیلی حذف شود.
  10. در هنگام دادن کمک مالی آزادانه حق طرح سوال دارید و باید پاسخ هایتان را در اسرع وقت و صحیح دریافت کنید.

چاپ شده با مجوز از انجمن متخصصین جمع آوری کمک مالی.


بارگیریها

بیل حقوق اهدا کننده – نسخه انگلیسی
منشور حقوق اهدا کننده-نسخه فرانسوی
منشور حقوق اهدا کننده-نسخه اسپانیایی