Enter your keyword

خوش آمد به داوطلبان

برای خاتمه دادن به خشونت علیه زنان در منطقه یورک داوطلب شوید

ما همواره از داوطلبان در سندگیت سپاسگذاریم.

ما از شما تقاضا می کنیم که وقت یا استعداد های خاص خود را داوطلبانه به سندگیت اهدا کنید. ما همیشه مقدم افراد علاقمند به کار داوطلبانه برای مراقبت از کودکان، همیاری برای برگزاری برنامه های خاص، تمیزکردن خانه های امن و بسیاری کارهای مهم دیگر را گرامی می داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد داوطلب شدن در سندگیت ، با شماره 3404227509 ، داخلی 251 یا ایمیل corinar@sandgate.ca تماس بگیرید.

 

Domestic assaults in York Region have surged 25%.

Our women and children need you more than ever.

Please donate  today.  Thank you.

 

Skip to content