کلمه کلیدی خود را وارد کنید

چگونه تقاضای کمک کنید

خانه های امن برای مواقع اضطراری: تحمل خشونت در زندگی خود را پشت سر بگذارید

خانه های امن ما ما در نزدیکی مدارس ، پارک ها ، سیستم حمل و نقل عمومی ، خدمات پزشکی و مراکز خرید واقع شده اند. در داخل هر خانه امن ، یک اتاق بازی برای کودکان ، آشپزخانه کامل ، امکانات لباس شویی ، اینترنت و تلویزیون داریم. محیط خانه های امن ما مانند یک خانه است.

هر کدام از خانه های امن ما، محیطی خانوادگی را برای زندگی گروهی فراهم می کنند. مااز همه زنان و کودکان استقبال می شود. خانه های امن ما برای افرادی با ناتوانایی های جسمی قابل دسترسی است و ما از همه فرهنگ ها و اقوام استقبال می کنیم. کادر مددکاری ما را زنانی از فرهنگ ها و نژادهای مختلف تشکیل می دهند که به بسیاری از زبان ها تسلط دارند. علاوه بر این ، ما همیشه می توانیم برای ارائه خدمات از مترجم به همه زبانها استفاده کنیم.

برخی از خدماتی که در خانه های امن خود ارائه می دهیم عبارتند از:

  • محیطی مانند خانه؛
  • غذا ، لباس ، ملافه ، وسایل شخصی ؛
  • خدمات حمایتی برای مسکن؛
  • خدمات حمایتی برای دسترسی به سرویس های حقوقی و مالی ؛
  • حمایت برای دسترسی به خدمات مربوط به مدارک هویتی؛
  • حمایت برای دسترسی به خدمات کاریابی؛
  • حمایت برای دسترسی به کمک هزینه شخصی
  • دسترسی به گروه های ممدکاری زنان ؛ و ،
  • خدمات برای کودک و نوجوان.

در طول اقامت شما در خانه های امن ما ، شما را برای دسترسی به امکانات مسکن و خدمات اجتماعی دیگر، حمایت می کنیم.


سایر خدمات: حمایت شما برای اینکه دوباره خودتان باشید

برنامه های اجتماعی ما خدمات گسترده ای را برای حمایت و توانمند سازی زنان و فرزندان آنها جهت گذار به زندگی عاری از خشونت ارائه می دهد.

در سندگیت ، شما ما شما را باور می کنیم و پشتیبانی می کنیم.

ما زنان را با ارائه برنامه های حمایت گرانه مددکاری ، برنامه ریزی ایمنی ، پشتیبانی می کنیم تا آزار و خشونت را در زندگی خود به پایان دهند. ما به زنان کمک می کنیم تا به منابع مهم اجتماعی دسترسی پیدا کنند. و ما به طور فعال در سراسر منطقه یورک آموزش های عمومی ارائه می دهیم. ما این کار را با سازمان دادن برنامه های مختلف ، کارگاه ها و ایجاد فضاهای مبتکرانه برای یادگیری و افزایش آگاهی و همچنین تشویق به راه های جلوگیری از خشونت علیه زنان انجام می دهیم.